Acrylic Brush No.14

$45.00
Availability:
Out of stock In stock
You will earn 45 points
That's worth $2.25 when you buy this product!
Option:
Quantity:
Buy now
Visa PayPal Mastercard American Express

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Vendor My Store
Option Non-Pinched, Light Pinched