Acrylic Brush No.12

$40.00
Availability:
In stock Out of stock
You will earn 40 points
That's worth $2.0 when you buy this product!
Option:
Quantity:
Buy now
Visa PayPal Mastercard American Express

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Vendor My Store
Option Light Pinched, Non-Pinched