Active filters

Silver Chrome
  • New

Silver Chrome

Price $15.00
Availability: 99 In Stock

Each Jar contains 1 Gram

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Repeat Step 1 and 2 if applying the 2nd coat of chrome

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

Holographic Glitter Set

Holographic Glitter Set

Price $85.00
Availability: 82 In Stock

Included:

Each Jar contains 0.5 Oz 

- 6 Reflective Colors

- 6 Reflective Mood Change Colors

Instruction:

+ Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Transparent Chrome Powder Set

Transparent Chrome Powder Set

Price $60.00
Availability: 33 In Stock

These colors will shift to different colors which depends on the base colors

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Repeat Step 1 and 2 if applying the 2nd coat of chrome

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

White Reflective Crystal...

White Reflective Crystal Glitter

Price $30.00
Availability: 40 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Silver Reflective Crystal...

Silver Reflective Crystal Glitter

Price $30.00
Availability: 64 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Shadow Pigment Palette

Shadow Pigment Palette

Price $30.00
Availability: 27 In Stock

- This Palette has 120 colors and comes with "20 sponge brushes (Free) - Currently out of sponge brushes"

- Instruction:

Step 1: Apply one layer of matte topcoat, then cure it for 10 seconds

Step 2: Use the sponge brush to apply the pigment 

Step 3: Cure for another 60 seconds to dry completely the matte layer

Step 4: Seal it with matte topcoat or topcoat 

Cách dùng:

+ Bước 1: Sơn 1 lớp Matte Coat rồi hơ đèn 10 giây ( giúp pigment bám vào tốt hơn khi mattecoat chưa khô)

+ Bước 2: Đánh Pigment lên móng để tạo designs, ombre tuỳ ý

+ Bước 3: Hơ đèn tiếp tục 60  giây cho khô lớp matte coat

+ Bước 4: Sơn lại với Matte Coat hoặc Top Coat ( bọc lại đầu móng), hơ 60 giây

Holographic Chrome

Holographic Chrome

Price $15.00
Availability: 15 In Stock

Each Jar contains 1 Gram

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Repeat Step 1 and 2 if applying the 2nd coat of chrome

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

Gold Mirror Chrome

Gold Mirror Chrome

Price $15.00
Availability: 76 In Stock

Each Jar contains 1 Gram

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Repeat Step 1 and 2 if applying the 2nd coat of chrome

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

Red Mirror Chrome

Red Mirror Chrome

Price $15.00
Availability: 32 In Stock

Each Jar contains 1 Gram

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Repeat Step 1 and 2 if applying the 2nd coat of chrome

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

Red Reflective Glitter -...

Red Reflective Glitter - Mood Change

Price $18.00
Availability: 89 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Light Gold Reflective...

Light Gold Reflective Glitter - Mood Change

Price $18.00
Availability: 38 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Silver Reflective Glitter

Silver Reflective Glitter

Price $18.00
Availability: 78 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Mirror Chrome Powder

Mirror Chrome Powder

Price $50.00
Availability: 40 In Stock

Each Jar contain 1 Gram and White Chrome contain 2 Grams

There are 8 colors in a set: Gold, Red, Rose Gold, Blue Turquoise, Hologram, Silver, Blue, White Chrome

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Repeat Step 1 and 2 if applying the 2nd coat of chrome

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

Blue Sugar Glitter 1Oz

Blue Sugar Glitter 1Oz

Price $15.00
Availability: 80 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Gold Sugar Glitter 1Oz

Gold Sugar Glitter 1Oz

Price $15.00
Availability: 100 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Shattered Glass FLakes

Shattered Glass FLakes

Price $15.00
Availability: 23 In Stock

This Flakes could apply on Gel , or Dipping powder or acrylic powder.

Instruction on Gel Polish:

+ Step 1: After done polishing, apply a basecoat, then cure for 60 seconds

+ Step 2: Use a small brush or even finger to apply flake on top of basecoat ( No Need to cure)

+ Step 3: Finishing with a layer of topcoat or matte coat.

Cách dùng:

+ Bước 1: Sơn 1 lớp Base Coat rồi sau đó hơ đèn 60 giây

+ Bước 2: Dùng 1 cây cọ nhỏ hoặc ngón tay đắp flake lên bề mặt của Base Coat (Không cần hơn đèn)

+ Bước 3: Sơn 1 lớp Top Coat hoặc Matte Coat

Magic White Chrome

Magic White Chrome

Price $15.00
Availability: 1091 In Stock

Natural White Chrome works on every colors ( Pearl effect)

Each Jar contain 5 Gram

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Re-apply a second layer of chrome if needed 

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

Moonlight Pearl Chrome

Moonlight Pearl Chrome

Price $15.00
Availability: 55 In Stock

Platinum White Chrome works on every colors

Each Jar contain 1 Gram

Instruction:

+ Step 1: Apply 1 layer a topcoat, then cure under LED/ UV Light for 30 seconds

+ Step 2: Apply Chrome right on top of topcoat

+ Step 3: Re-apply a second layer of chrome if needed 

+ Step 4: Seal Chrome with topcoat ( recommend 2 layer of topcoat) cure for 60 seconds

Cách sử dụng:

+Bước 1: Sơn 1 lớp No-wipe top coat và hơ đèn LED/UV khoảng 30 giây.

+Bước 2: Bỏ chrome lên mặt móng có top.

+Bước 3: Nếu muốn làm thêm 1 lớp chrome, Anh/Chị cần lặp lại bước 1 và 2.

+Bước 4: Sơn topcoat (2 lớp) và hơ đèn 60 giây.

Silver Holographic Sugar - 1Oz

Silver Holographic Sugar - 1Oz

Price $15.00
Availability: 90 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

White Sugar Glitters 1Oz

White Sugar Glitters 1Oz

Price $15.00
Availability: 102 In Stock

" Works on every colors"

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Red Sugar Glitters 1Oz

Red Sugar Glitters 1Oz

Price $15.00
Availability: 40 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

Black Sugar Glitter 1Oz

Black Sugar Glitter 1Oz

Price $15.00
Availability: 122 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply a thin layer of No Wipe Topcoat (Do Not Cure under the Light)  , then sprinkle Sugar on top of topcoat, then cure  for 90 seconds

*Colors may differ due to lighting*

Cách dùng: 

+ Sơn 1 lớp No Wipe Topcoat, rồi sau đó rắc Glitter trên bề mặt của Topcoat và hơ đèn 90 giây

3D Daisy Flowers

3D Daisy Flowers

Price $45.00
Availability: 91 In Stock

Include: 5 box of 3D flowers + 1 bag of white flowers

How to use:

+ Apply 1 layer of No Wipe Crystal Gel then put these Flowers on and curve for 60 seconds and enjoy your result. No topcoat needed

( Recommend using our No Wipe Gel)

Set Black & White Marble Ink

Set Black & White Marble Ink

Price $24.00
Availability: 86 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply No Wipe Matte topcoat then cure under LED/UV light for 60 seconds

+ Step 2: Apply the colors of Ink on top of Matte TopCoat (No need to cure under the light)  then use 100% acetone to create the marble effect

+ Step 3: Seal with Topcoat or Mattecoat

White Marble Ink

White Marble Ink

Price $12.00
Availability: 6 In Stock

Instruction:

+ Step 1: Apply No Wipe Matte topcoat then cure under LED/UV light for 60 seconds

+ Step 2: Apply the colors of Ink on top of Matte TopCoat (No need to cure under the light)  then use 100% acetone to create the marble effect

+ Step 3: Seal with Topcoat or Mattecoat

Liquid Odor Eliminator -...

Liquid Odor Eliminator - Khử Mùi Liquid

Price $12.00
Availability: 33 In Stock

Just 2 to 3 drops in your dampen dish is all you need. Helps to reduce the smell of acrylic liquid

Chỉ cần 2 to 3 giọt vao hủ liquid là có thể giúp khử mùi liquid còn tạo được mùi hương dễ chịu.

Neon Pigment

Neon Pigment

Price $15.00
Availability: 149 In Stock

There are 12 colors in a set

Instruction:

+ Step 1: Use " white gel " as a basecoat (could be polish or design), then cure under LED/UV light for 45 seconds

+ Step 2: Apply Neon Pigment on top of white gel, then seal with Topcoat or Matte Coat

Cách dùng:

+ Bước 1: Sơn 1 lớp nền trắng rồi sau đó hơ đèn 45 giây

+ Bước 2: Đánh Neon Pigment ở trên nền trắng rồi sau đó sơn lại với Top Coat hoặc Matte Coat.