Active filters

Acrylic Brush No.16

Acrylic Brush No.16

Price $50.00
Availability: 63 In Stock

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Acrylic Brush No.14

Acrylic Brush No.14

Price $45.00
Availability: 50 In Stock

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Acrylic Brush No.12

Acrylic Brush No.12

Price $40.00
Availability: 63 In Stock

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Detail Brush

Detail Brush

Price $18.00
Availability: 173 In Stock

1 side is 5mm
1 side is 10mm

(100% kolinsky hair brush)

Linework Art Brush

Linework Art Brush

Price $18.00
Availability: 146 In Stock

*1 Side Linework is 15mm

*1 Side Linework is 25mm 

(100% kolinsky hair brush)