Active filters

Acrylic Brush No.16

Acrylic Brush No.16

Price $48.00
Availability: 50 In Stock

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Acrylic Brush No.14

Acrylic Brush No.14

Price $43.00
Availability: 36 In Stock

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Acrylic Brush No.12

Acrylic Brush No.12

Price $38.00
Availability: 112 In Stock

1. Cọ lần đầu tiên sài: rửa bằng liquid đắp bột ( EMA- Tím đậm càng tốt) cho sạch chất keo bảo quản trên lông cọ. 

2. Cọ đã bấm nhưng nên vuốt theo shape mình muốn và để qua 1 đêm

Detail Brush

Detail Brush

Price $18.00
Availability: 100 In Stock

1 side is 5mm
1 side is 10mm

(100% kolinsky hair brush)

Linework Art Brush

Linework Art Brush

Price $18.00
Availability: 58 In Stock

*1 Side Linework is 15mm

*1 Side Linework is 25mm 

(100% kolinsky hair brush)

T.O.P Brush
-20%
  • -20%

T.O.P Brush

Regular price $35.00 Price $28.00
Availability: 42 In Stock

Linework Brush with 2 size:

Brush #1: 7mm and 10mm

Brush #2: 20mm and 30mm